Aktuálne:


KELTSKÝ horoskop

25. prosince 2008 v 10:56 | Latryna |  Horoskopy


Keltskí druidi boli spätí s prírodou, preto je ich horoskop zostavený podľa 22 rôznych stromov, pričom každý strom je symbolom iného typu človeka. Zaujímavosťou keltského horoskopu však nie je len charakteristika podľa stromov, ale najmä to, že tieto charakteristiky sú zostavené podľa paralelných dátumov, napr. január-jún alebo máj - november, ako i to, že pre deň slnovratu majú jeden symbol stromu pre jediný deň.
Nájdite si svoj strom podľa dátumu narodenia a potom si prečítajte Vašu charakteristiku.

Stručná symbolika jednotlivých stromov:
JEDĽA : 2.1 - 11.1 aj 5.7. - 14.7
Ľudia narodení pod symbolom Jedle sú cieľavedomí, hrdí a vznešení, ale i rezervovaní, neprístupní a zdržanliví. Vyznačujú sa eleganciou, dôstojnosťou a originalitou. Sú ambiciózni v dosahovaní cieľov, spoľahliví a pracovití, môžu byť však i tvrdohlaví, chladní alebo náladoví.
BREST : 12.1- 24.1 aj 15.7 - 25.7
Ľudia narodení pod symbolom Brestu sú obvykle zodpovední a oddaní, pokojní a vedia sa ovládať. Oplývajú duševnou pohodou a ich vnútorná harmónia pôsobí priaznivo na ich okolie. Sú dôveryhodní a rozvážni, sú však zároveň kritickí sami k sebe i k iným a môžu mať sklon k moralizovaniu.
CYPRUS : 25.1 -3.2 aj 26.7 -4.8
Človek - Cyprus je optimistický, tolerantný a originálny. Má zmysel pre humanitu a je spoločensky založený. K priateľom a známym je veľkorysý a obetavý, ako i k ľuďom, ktorých má rád. Môže však byť niekedy pohodlný, excentrický a taktiež sa môže snažiť iných ovládať alebo presadzovať svoje názory.
TOPOĽ : 4.2 -8.2 aj 5.8 -13.8
Topoľ je spoľahlivý a obetavý, na druhej strane však môže byť neistý, ťažšie sa prispôsobuje a môže mať sklony k pesimizmu. Človek narodený v znamení Topoľa nie je domýšľavý, cíti potrebu pomáhať, je však vyberavý, a preto často ostáva osamelý. Má srdce schopné veľkých citov, ale málokedy dosahuje uspokojenie v láske.
CÉDER : 9.2 -18.2 aj 14.8 -23.8
Ľudia narodení pod symbolom Cédra túžia po dobrodružstvách, sú nepokojní, netrpezlivví, ale zároveň originálni a zdravo zvedaví. Majú radi iných ľudí, sú optimistickí a kreatívni. Majú radi zmenu a radi sa stretávajú s tými, ktorí majú podobné názory alebo záujmy.
BOROVICA : 19.2 -29.2 aj 24.8 -2.9
Borovice sú starostlivé a pracovité, ale i emotívne a zraniteľné. Obvykle sú príťažlivé pre opačné pohlavie, pretože sú dobrými spoločníkmi. Sú však zároveň ovplyvniteľné svojím okolím a inámi ľuďmi, s ktorými sa radi stretávajú. Niektoré veci si berú títo ľudia príliš osobne.
VŔBA : 1.3 -10.3 aj 3.9 -12.9
Ľudia narodení pod symbolom Vŕby sú vnímaví a obetaví a majú dobrú intuíciu. Sú však zároveň precitlivení a náladoví, hlavne pokiaľ ide o ich citový život. Radi snívajú a obvykle sú romantickí. Pretože sú veľmi senzitívni, len ťažko nachádzajú pochopenie u iných ľudí, ktorí ich ľahko využijú.
LIPA : 11.3 -20.3 aj 13.9 -22.9
Lipy sú obvykle dôverčivé a v živote sa zdanlivo nechávajú ovplyvniť inými. Často žijú akoby mimo tento svet, napriek tomu mnohí z týchto ľudí má úspech v živote alebo v oblasti kariéry. Napriek ich čiastočnej ovplyvniteľnosti, ak si raz utvoria svoj názor, veľmi neradi ho opúšťajú.
DUB : len narodení 21.3.
Ľudia narodení pod symbolom Dubu sú energickí, vitálni, tvrdohlaví a vytrvalí, ale i veľmi odvážni a optimistickí. Ťažko sa prispôsobujú akýmkoľvek obmedzeniam v živote. Sú vášniví a v podstate vo svojom vnútri romantickí. Sú spravodliví a vždy sa dokážu zastať slabšieho.
OLIVA : len narodení 23.9.
Olivy sú vyrovnané a dokážu uchovať tajomstvo. Majú pokojnú, rozvážnu povahu, sú tolerantné. Títo ľudia sú premýšľavé povahy, ktoré majú schopnosť ponoriť sa hlboko do svojich myšlienok a uvažovať o veciach, ktoré iným pripadajú vzdialené. Majú zmysel pre domov.
LIESKA : 22.3 -31.3 aj 24.9 -3.10.
Ľudia narodení pod symbolom Liesky sú láskaví, spoločenskí, tolerantní, avšak niekedy náladoví. Majú zvláštnu príťažlivosť, čím môžu vplývať na iných ľudí. Majú predstavivosť, sú intuitívni a dokážu sa vžiť do pocitov druhých. Niektorí z týchto ľudí majú vysoký intelekt.
JARABINA : 1.4 -10.4 aj 4.10-13.10
Človek - Jarabina je vášnivý, spontánny, energický a dôvtipný, ale i nevyrovnaný a impulzívny. Niektorí z týchto ľudí vyzerajú krehko, ale zdanie klame, ich vnútorná sila je veľmi veľká a vedia svoj život usmerniť, i keď niekedy sa riadia viac srdcom než rozumom, čím sa často zrania.
JAVOR : 11.4 -20.4 aj 10-23.10
Ľudia narodení pod symbolom Javora sú ctižiadostiví, inteligentní, energickí, majú predstavivosť, výbornú pamäť a sú kreatívni. Majú hrdosť a originalitu, môžu byť však občas rezervovaní alebo dokonca cynickí. Vo vzťahu sa môžu snažiť ovládnuť svojho partnera.
ORECH : 21.4 -30.4 aj 24.10-3.11
Orech je trochu protikladný. Na jednej strane je vytrvalý, veľkodušný a melancholický, ale na strane druhej môže byť žiarlivý a pociťovať vnútorný nepokoj, čo často vedie k egoizmu, nedostatku prispôsobivosti alebo prehnanej ctižiadostivosti. Je veľmi inteligentný, ale často je viac obdivovaný než milovaný.
TIS : 1.5 -14.5 aj 4.11 -11.11
Ľudia narodení pod symbolom Tisu sú veľmi citliví a prívetiví, majú veľkú tvorivosť a fantáziu, bývajú filozoficky a intelektuálne založení. Zvýšená senzitívnosť však mlže viesť k pesimizmu. Títo ľudia majú tiež vzťah k mystike a hĺbku myslenia, hlavne tí, ktorí sú narodení v novembri.
GAŠTAN : 15.5 -24.5 aj 12.11-21.11
Človek - Gaštan je obvykle navonok rozvážny, i keď vo svojom vnútri je vášnivý. Je sebakritický, hlboko spravodlivý a má zmysel pre rodinu, ktorej je oddaný a dokáže sa pre ňu obetovať. Obvykle je verný a ak sa skutočne zamiluje, veľmi ťažko sa od partnera odpútava.
JASEŇ : 25.5 -3.6 aj 22.11-1.12
Ľudia narodení pod symbolom Jaseňa sú impulzívni, odvážni, nezávislí a majú radi dobrodružstvo, zároveň sú však i tvrdohlaví a niekedy aj sebeckí. Vo svojom okolí sú však väčšinou obľúbení, pretože sú svojím spôsobom originálni a dokážu druhých rozveseliť.
HRAB : 4.6 -13.6 aj 2.12-11.12
Hrab je premýšľavý, inteligentný, svedomitý, poriadkumilovný, ale i nedôverčivý a vo svojom vnútri veľmi citlivý. Od iných potrebujú obdiv a pochvalu, inak sa môžu cítiť nedocenení. Sú veľmi čestní a často sa v priebehu života uzatvárajú do seba, pretože ich iní ľudia sklamú.
FIGOVNÍK : 14.6 -23.6 aj 12.12-21.12
Ľudia narodení pod symbolom Figovníka sú väčšinou intelektuáli, avšak s veľkým zmyslom pre humor. Sú tolerantní, chápaví, ctižiadostiví. Niektorí z nich môžu byť veľmi pohodlní alebo pôžitkárski. Oplývajú silnou osobnosťou, obvykle majú radi prírodu či zvieratá.
BREZA : len narodení 24.6
Brezy sú obvykle skromné, diskrétne a spoľahlivé so zmyslom pre duchovnú stránku života. Ich život je väčšinou obrátený dovnútra, preto majú radi knihy, ako i ľudí, ktorí sú podnetní pre ich duchovný rast a ktorí ich niečím obohacujú. Niekedy však môžu mať sklon k prehnanej kritike.
BUK : len narodení 22.12
Ľudia narodení pod symbolom Buka sú vytrvalí, pracovití, ctižiadostiví, rozvážni a šetrní, ale i rezervovaní až chladní a niekedy prísni alebo lakomí. Dbajú o svoju povesť a spoločenský život, dokážu ísť húževnato za svojím cieľom, uplatniť sa v živote. Má zmysel pre rodinu, ale málokedy ustupuje.
JABLOŇ : 23.12 -1.1 aj 25.6 - 4.7
Ľudia narodení pod symbolom Jablone sú sympatickí, obvykle majú zvláštny šarm. Obvykle je láskavý a vnímavý, nájdu sa však i zdržanliví a cieľavedomí jedinci, čo platí najmä pre decembrové Jablone. Naopak, ľudia narodení v júni a v júli bývajú často i sentimentálni a citliví.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation