Aktuálne:


Antonín Zápotocký

22. ledna 2009 v 22:03 | Latryna |  Panovníci SR
Antonín Zápotocký 1953-1957
Narodil sa 19.12.1884 v Zákolanoch, ako syn priekopníka českého robotníckeho hnutia Ladislava Zápotockého. Vyučil sa za kamenára. Od začiatku storočia až do roku 1914 pôsobil ako funkcionár sociálnej demokracie a redaktor jej tlače na Kladensku. Za prvej svetovej vojny bol vojakom rakúsko-uhorskej armády, po vzniku ČSR sa stal jedným zo zakladateľov ľavice v sociálnej demokracii a organizátorom robotníckych rád. V roku 1920 sa zúčasatnil II. Kongresu komunistickej internacionály. Patril k hlavným organizátorom generálnej stávky na Kladensku a zúčastnil sa pokusu o ľavicový puč, za čo bol 9 mesiacov väznený. V 20 rokoch patril už k Šmeralovej skupine vo vedení KSČ, krátko na to bol už generálnym tajomníkom. V 30 rokoch bol aktívny v odborovom hnutí (Rudé odbory). Organizoval známy štrajk v Moste roku 1932 .V druhej polovici 30. rokov sa usiloval o zjednotenie česko-slovenských odborov na protifašistickej platforme. Od roku 1928 pôsobil vo výkonnom výbore Rudej odborovej internacionály. V rokoch 1939-45 bol väznený v koncentračnom tábore Bocov. 18. 6. až 18. 7. 1946 predsedal Ústavodarnému národnému zhromaždeniu. 15. júna 1948 bol menovaný predsedom vlády ČSR. 21. marca 1953 bol na Národnom zhromaždení zvolený za prezidenta republiky.
Antonín Zápotocký sa ako prezident snažil zmeniť nepriaznivé pomery, ktoré v 50. rokoch v Česko-Slovensku panovali. Jeho snahy však narazili na odpor straníckeho aparátu na čele s prvým tajomníkom strany Antonínom Novotným. Zápotocký preto vzápätí na svoje snaženie rezignoval. Úloha Zápotockého je často idealizovaná - býva označovaný za otca robotníkov, človeka z ľudu. Nie je to však celkom pravda. Udalosti po menovej reforme v roku 1953 dokazujú, že Zápotocký dokázal byť tvrdý a neústupčivý voči robotníkom, ktorí dávali najavo nesúhlas s komunistickou vládou.
13. novembra 1957 zomiera Antonín Zápotocký na infarkt, na jeho miesto nastupuje Antonín Novotný.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation