Aktuálne:


Ferdinand III.

22. ledna 2009 v 21:40 | Latryna |  Panovníci SR
Ferdinand III. 1637 - 1657
Narodený 1608, rodičia: Ferdinand I. Habsburský, cisár, uhorský a český kráľ a Mária Anna Wittelsbachová, bavorská vojvodkyňa. Manželky: Mária Anna Habsburská, (španielska princezná, dcéra Filipa III.), Mária Leopoldína Habsburská, (dcéra tirolského arcivojvodu Leopolda V.) a Mária Eleonóra Gonzagová, (dcéra mantovského vojvodu Karola II.). Deti: Ferdinand IV., Mária Anna, Filip, Maximilián, Leopold, Mária, Karol - Jozef, Terézia Mária, Eleonóra, Mária Anna Jozefína a Jozef.
Po svojom otcovi zdedil Ferdinand všetky problémy, ktoré prinášala už mnoho rokov trvajúca tridsaťročná vojna. V čase, keď nastupoval na trón, to s ambíciami Habsburgovcov nevyzeralo ružovo. Za uhorského kráľa bol korunovaný ešte za života svojho otca, v roku 1625. Popri výchove u jezuitov ho otec už od mladosti oboznamoval s riadením a chodom celého štátu. Postupne mu zveroval čoraz ťažšie úlohy. Prvý vrchol nastal po záhadnej smrti Albrechta z Valdštejna. Za vrchného veliteľa armády bol menovaný práve mladý Ferdinand III. Na prekvapenie jeho okolia dosiahol niekoľko dôležitých úspechov. Popri zisku niekoľkých dôležitých pevností a miest /s prispením kvalitných cisárskych veliteľov/ bola jeho najväčším úspechom bitka pri Nordlingene v roku 1634. Paradoxne, toto víťazstvo Habsburgovcom z dlhodobého hľadiska vôbec nepomohlo. Vyvolalo totiž vstup Francúzska do vojny, samozrejme po boku Švédska. Aby si Ferdinand III. zakryl chrbát v Nemecku, musel odvolať Reštitučný edikt, ktorý vyvolával veľkú nevôľu u protestantov a nakoniec uzavrieť s časťou odbojnej protestantskej šľachty tzv. Pražský mier. Na oplátku mu nemecká šľachta udelila titul rímskeho kráľa a po smrti Ferdinanda II. bol v roku 1637 korunovaný aj za cisára. Problematické bolo aj jeho postavenie v Uhorsku. Sedmohradský vojvoda Juraj II. Rákoci podnikol niekoľko výprav do Uhorska. Vždy sa mu podarilo dosiahnuť obsadenie takmer celého územia Slovenska. Počas prvej výpravy v dorozumení so švédskym generálom Torstensonom chystali rozhodujúci útok proti Viedni. Švédom však do chrbta vpadli Dáni, čím znemožnili spojenie oboch armád. A i keď sa obaja velitelia o rok stretli, najvhodnejšiu chvíľu k útoku premeškali. Ferdinand sa totiž dokázal v roku 1642 dohodnúť s Turkami a Rákoci sústavne prejavoval ochotu rokovať. Keď navyše na neho ako na svojho vazala zatlačil aj turecký sultán, bolo rozhodnuté. 16. 12. 1645 bol uzatvorený mier v Linci medzi Ferdinandom III. a Jurajom II. Rákocim, ktorý bol veľkým ústupkom zo strany cisára. Ten mal totiž stále plné ruky práce so Švédmi, ktoráí ovládali Moravu i časť Čiech a tak súhlasil s veľkorysou náboženskou slobodou v Uhorsku, navrátením majetkov protestantom i návratom vyhnaných kazateľov. Tento ústretový postoj vyvolal naopak odpor v radoch katolíckej šľachty, ktorá ho odmietala akceptovať. Predĺženie mieru s Turkami, Linecký mier boli udalosti, ktoré predznamenávali postupné upokojenie situácie v habsburskej ríši. Na mierové rokovania do Munsteru a Osnabrucku prišli cisársky vyjednávači s jasným cieľom: uzavrieť mier. Tak mohol byť v roku 1648 uzatvorený tzv. Vestfálsky mier, ktorý ukončil tridsaťročnú vojnu. Unavený Habsburg bol ochotný prijať i nevýhodné podmienky. Vojna na niekoľkých frontoch súčasne vyčerpala krajinu tak, že stála pre hospodárskym zrútením. A Ferdinand III. vojnu a spory z celej duše nenávidel. Vestfálsky mier priniesol posilnenie pozícií Francúzska a Švédska, úpadok Španielska a oslabenie habsburskej ríše v strednej Európe. V Nemecku sa Habsburgovcom nepodarilo scentralizovať vládu, naopak, krajina zostala rozdrobená a navyše museli rešpektovať náboženskú slobodu prakticky vo všetkých krajinách, kde vládli. Ani po tom, keď dosiahol Ferdinand vytúžený mier, nedočkal sa pokoja. V roku 1657 totiž na čierne kiahne zomrel jeho najstarší syn Ferdinand IV., ktorý bol medzičasom korunovaný za českého, uhorského i rímsko-nemeckého kráľa. Bola to pre Ferdinanda III. obrovská rana z ktorej sa len ťažko vzpamätával. Unavený a zničený zomrel v roku 1657.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation