Aktuálne:


Karol I. Róbert

22. ledna 2009 v 21:14 | Latryna |  Panovníci SR
Karol I.Róbert 1308 - 1342
Narodený 1288, rodičia Karol Martell, neapolský princ a Klemencia Habsburská. Manželky: Mária Ruriková, haličská kňažná, Mária Piastovská, bytomská kňažná, Beatrica Luxemburská, dcéra Henricha VII., nemeckého cisára a Alžbeta Piastovská, dcéra poľského kráľa Vladislava I. Lokietka. Deti: Katarína, Alžbeta, Karol, Ladislav, Ľudovít, Andrej a nemanželský Koloman. Stanoviť dátum nástupu Karola Róberta I. na uhorský trón je úloha nesmierne zložitá. Presne taká, akou bola i doba, v ktorej sa tento mladý Anjouovec pokúšal trón získať. Po smrti Ondreja III. v roku 1301 nasledovalo totiž niekoľko rokov medzivládia počas ktorého o trón zápasilo niekoľko uchádzačov. Z nich bol Karol rekordérom v počte korunovácií. A práve tá posledná, 27. 8. 1310 vykonaná svätoštefanskou korunou by mohla byť rozhodujúca. V tom čase až na pár výnimiek (Matúš Čák) uznávala Karola ako uhorského kráľa rozhodujúca časť šľachty a miest. Výhodou Karola v boji s nespokojnými oligarchami vždy bolo to, že oni nedokázali postupovať spoločne. A tak ich jedného po druhom postupne zbavil moci. Jedine Matúš Čák si až do svojej smrti udržal nezávislosť. Na strane mladého Karola stál však čas a tak si mohol dovoliť do istej miery akceptovať Čákovo postavenie. I napriek tomu boli ich vzájomné boje veľmi tvrdé. Na strane Karola navyše stál i pápež a po pár mesiacoch bojov bol Matúš Čák exkomunikovaný z cirkvi, zrejme v súvislosti s jeho útokom na Budín počas ktorého došlo i k vyplieneniu cirkevných majetkov. Rozhodujúcou sa stala bitka pri Rozhanovciach, ktorú vlastne vyprovokovali Omodejovci, ktorí mali spor s košickými mešťanmi. Po tom, čo sa kráľ postavil na stranu Košičanov, sa spojili s Matúšom Čákom. Ani ich spojené sily však v spomínanej bitke v roku 1312 nedokázali zvíťaziť. Ak táto bitka znamenala koniec Omodejovcov, rozhodne nie koniec Matúša Čáka. Nepríjemné pre neho bolo však to, že väčšina šľachty sa po nej pridala na stranu kráľa. Sily Matúša však boli veľké a tak až do svojej smrti v roku 1321 sa Karola nemusel obávať. Najdlhšie Karolovi odpor kládli juhouhorskí Baboničovci a Šubičovci ale aj tých sa mu podarilo spacifikovať a stal sa tak jediným, neobmedzeným pánom v krajine. Vojny ktoré zasiahli Uhorsko po vymretí Arpádovcov sa veľmi negatívne prejavili na stave krajiny. A tak boli nutné reformy. Šťastím pre krajinu bolo, že na jej čele stál taký šikovný a rozhľadený muž, akým bol Karol I. Róbert. S jeho vládou je spojená nová vlna prisťahovalcov do Uhorska. Hosťom udeľoval mnohé výsady aby ich prilákal do krajiny, ktorá bola v očiach nemeckých či talianskych usadlíkov stále divočinou. Mestá zažili za jeho vlády ohromný hospodársky rozvoj. V roku 1328 založil v Kremnici mincovňu, ktorá produkovala jedny z najkvalitnejších mincí vtedajšej Európy - zlaté uhorské florény (kremnické dukáty), ktoré boli žiadanou menou na celom kontinente. Za takto získané peniaze vybudoval silnú armádu, ktorá vzbudzovala rešpekt doma aj za hranicami Uhorska. V zahraničnej politike bol Karol I. predstaviteľom kráľa - diplomata, ktorý sa spory so susedmi snažil riešiť skôr dohodou ako vojnami. Legendárnym je jeho stretnutie s poľským kráľom Kazimírom III. a českým kráľom Jánom Luxemburským na Vyšehrade v roku 1335. Ani on sa nevyhol vojne. Okrem drobných šarvátok sa však venoval hlavne zabezpečeniu neapolského trónu pre svojho syna Andreja (neúspešne). A tak najťažšie boje zvádzal doma s už spomínaným Matúšom Čákom. Keď 16. 7. 1342 Karol I. zomrel, bolo Uhorsko opäť jedným z najsilnejších štátov Európy, hospodársky rozvinuté a stabilizované.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation