Aktuálne:


Koloman

22. ledna 2009 v 20:51 | Latryna |  Panovníci SR
Koloman 1095 - 1116
Narodený okolo 1070, rodičia Gejza I., uhorský kráľ a Žofia, neznáma kňažná. Manželky: Felícia, dcéra Rogera, sicílsko-normandského vojvodu a Eufémia, kyjevskoruská kňažná - dcéra Vladimíra Monomacha. Deti: Žofia, Štefan, Ladislav a Boris.
Na trón sa dostal po istých nezrovnalostiach, ktoré vyplývali z toho, že Ladislav I., ktorý zomrel bez mužských potomkov, uprednostňoval ako nástupcu na tón Kolomanovho brata Almoša. Vzhľadom k tomu, že Koloman bol starší ako jeho brat, išlo o zjavné porušenie primogenitúry. Tá však v 11. storočí ešte nebola medzi Arpádovcami pravidlom. A tak sa mohlo stať, že Kolomanovi vybral Ladislav I. cirkevnú dráhu počas ktorej by sa snáď vypracoval až do funkcie jágerského biskupa. Po smrti Ladislava však bolo všetko inak. Koloman viedol výbojnú politiku zameranú hlavne do Haliče a na Balkán. Jej výsledkom bolo pripojenie Chorvátska a Dalmácie k Uhorsku ale aj potupná porážka v pri Przemyšli. Ako všetci panovníci tohto obdobia, si i on musel vybrať svoj tábor v zápase pápeža proti cisárovi. Koloman sa postavil na stranu pápeža, čo utvrdila i jeho druhá svadba s dcérou pápežovho najväčšieho spojenca. Vzťah k pápežstvu nezhoršili ani prechody križiackych vojsk cez Uhorsko do Palestíny, počas ktorých sa odohralo niekoľko potýčiek. Jedno z križiackych vojsk viedol cez Uhorsko legendárny Peter z Amiensu. Najviac problémov mal Koloman s výpravou vedenou Volkmarom. Jeho vojsko rozdrvil pri Nitre, podobne ako neskôr Gottšalkovo vojsko pri Panonhalme. Grófa Emicha s jeho vojskom dokonca nevpustil ani do Uhorska, čo mohol pápež chápať ako urážku, ale nestalo sa tak. Koloman bol príliš cenným spojencom, keďže jeho Uhorsko ležalo priamo na hranici nepriateľskej Svätej ríše rímskej. Napokon, vojsko vedené neskorším kráľom križiakov Gottfriedom z Bouilonu, ktoré bolo vedené prísnou rukou svojho veliteľa prešlo i napriek predchádzajúcim obavám krajinou v pokoji. Možno i vďaka osobnej prítomnosti samotného Kolomana. Okrem križiakov mu doma robil problémy i nespokojný kandidát na trón, brat Almoš. Po bojoch, ktoré zviedli pravdepodobne hneď po smrti Ladislava, spory oboch bratov prerástli do otvorených vojenských konfliktov. Almoš hľadal spojencov medzi Kolomanovými nepriateľmi. A tých nebolo málo. Na Almošovej strane stáli Nemci, české knieža Bořivoj, Sviatopolk- kyjevskoruské knieža i Boleslav III. Krivoústy- poľský kráľ. I vďaka tejto veľkej podpore neváhal zosnovať atentát na brata. Pokus sa uskutočnil počas slávnosti pri príležitosti vysvätenia Demešského opátstva. Nebol však úspešný a Almoš musel Kolomana požiadať o odpustenie. To mu však nebránilo v tom, aby o pár týždňov nezačal organizovať ďalší útok proti bratovi. Z tejto zlej situácie sa pokúsil Koloman uniknúť nadviazaním spojenectva s Byzanciou tak, že svoju neter Pirošku vydal za Jána, budúceho cisára. Tým síce prišiel o spojenectvo s Normanmi, avšak rozviazal si ruky v balkánskej politike. Ďalším krokom ku zlepšeniu svojho medzinárodnopolitického postavenia mal byť sobáš s dcérou Vladimíra Monomacha -Eufémiou. Mladú manželku však Koloman pristihol pri nevere a rozhodol sa ju poslať domov do Kyjevskej Rusi. Tu porodila Borisa, ktorý sa stal neskôr na niekoľko desaťročí významnou postavou v boji o uhorský trón. Ku koncu vlády prestal mať Koloman trpezlivosť s neprestajnými pokusmi svojho brata smerujúcimi k jeho zvrhnutiu z trónu. A tak po ďalšom pokuse o atentát nechal Koloman Almoša i s jeho synom Belom oslepiť. Možno i preto, aby zabezpečil trón pre svojho syna Štefana, ktorého nechal korunovať za svojho spoluvládcu už skôr. Koloman zomrel vo februári 1116.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation