Aktuálne:


Leopold I.

22. ledna 2009 v 21:42 | Latryna |  Panovníci SR
Leopold I. 1657 - 1705
Narodený 1640, rodičia: Ferdinand III. Habsburský, cisár, uhorský a český kráľ a Mária Anna Habsburská, dcéra Filipa III., španielskeho a portugalského kráľa. Manželky: Margaréta Terézia Habsburská, dcéra Filipa IV., kráľa Španielska a Portugalska, Klaudia Felicita Habsburská, dcéra rakúsko - tirolského arcivojvodu Ferdinanda Karola, Eleonóra Wittelsbachová, dcéra falckého kurfirsta Filipa Viliama. Deti: Ferdinand Václav, Mária Antónia, Ján Leopold, Mária Anna Antónia, Mária Anna Žofia, Mária Jozefína Klementína.
Leopold I. sa stal nástupcom Ferdinanda III. po prekvapivej smrti už korunovaného Ferdinanda IV. Detstvo prežil v prípravách na duchovnú dráhu a prísna teologická výchova zameraná hlavne na duchovný svet sa u neho prejavila i v dospelosti. Leopold bol obrovským milovníkom hudby a všetkého čo s ňou nejako súviselo. Bol autorom mnohých hudobných diel, z ktorých sa niektoré hrávajú dodnes. Zaujímal sa o mystiku, alchýmiu, celý život veril v možnosť vynálezu kameňa mudrcov, výroby zlata a podobne. I napriek tomto zameraniu sa musel celé obdobie svojej vlády potýkať s nekonečnými vojnami. Bojoval s Turkami, uhorskou šľachtou a Francúzmi. V čase jeho nástupu na trón trvala turecká vojna viac než jedno storočie. Jeho osobný postoj k vojne bol veľmi ľahostajný. Výsledkom toho bolo, že obranu krajiny zveril do rúk svojich neschopných radcov. Výsledok ich činnosti bol taký, že armáda bola rozťahaná v posádkach od Rábu po Košice. Vojaci boli nepravidelne vyplácaní, výzbroj zastaralá, velitelia neovládali zásady vedenia modernej vojny. Výsledkom bol v roku 1663 pád Nových Zámkov. Až potom, i vďaka pustošivému plieneniu až po Trenčín a Prievidzu, si Leopold a jeho radcovia uvedomili nebezpečenstvo aké im hrozí. S pomocou Španielska, ríšskych kniežat a oddielov z takmer celej Európy sa už v roku 1664 rozbehli nové boje v ktorých Leopoldove zbrane slávili úspech. Turci utrpeli niekoľko porážok, najväčšiu pri Sv. Gottharde v roku 1664. Nadšená uhorská šľachta volala po pokračovaní bojov, Leopold sa však rozhodol inak. Ešte v tom istom roku uzavrel s Turkami mier vo Vašvári. Jeho podmienky nesmierne pobúrili uhorskú šľachtu a stali sa zárodkom ďalších nepokojov. Najväčšími odporcami Leopolda boli palatín František Vešeléni, Mikuláš Zrínsky, Juraj Lipai, Peter Zrínsky, František Rákoci I., Fraňo Frangepan, František Nádašdy a ďalší. Zosnovali niekoľko plánov. Jeden z nich dokonca rátal so zajatím a zosadením Leopolda z trónu. Sprisahanci rokovali s Francúzmi, Poliakmi no hlavne s Turkami. A práve z Istanbulu prišla do Viedne informácia o tom, čo sa chystá. Sprisahanie bolo prezradené a jeho vedúci predstavitelia popravení. Udalosti v Uhorsku dali Leopoldovi zámienku na tvrdý postup voči Uhorsku. Bol zrušený snem, úrad palatína a krajina sa dostala pod správu osemčlenného gubernia na čele s veľmajstrom rádu nemeckých rytierov Jánom Gašparom Ampringenom. Zároveň sa naplno rozbehla v krajine rekatolizácia. Protestanti mali možnosť opustiť krajinu, alebo konvertovať. Vrcholom bolo zriadenie bratislavského retribučného súdu, ktorý hromadne súdil protestantských kazeteľov, desiatky boli poslané na španielske galeje. Iba vďaka zásahu cudzích mocností /Holandsko, Sasko a i./ sa tam nedostali. Bezuzdné násilie voči protestantom vyvolalo v krajine veľký odpor. Jeho výsledkom bolo povstanie Imricha Tokoliho, ktorý v spolupráci s Turkami obsadil v roku 1680 celé Slovensko, dokonca v roku 1682 pod Fiľakovským hradom bol Ibrahimom pašom korunovaný za kráľa stredného Uhorska /Orta Madžar/. V kritickej chvíli sa Leopoldovi podarilo uzavrieť spojenectvo s poľským kráľom Jánom Sobieskim i nemeckými kurfirstami. Na rok 1683 totiž vyhlásil sultán novú výpravu, ktorej cieľom bolo dobytie Viedne. A skutočne. 14. júla stála turecká armáda spolu s Tokolim pod hlavným mestom habsburskej ríše. Celá Európa sa triasla o osud kresťanstva. Len dvaja muži si zachovali chladnú hlavu. Karol Lotrinský, geniálny veliteľ habsburských žoldnierov a hrdinský Ján Sobieski. Po geniálnom manévri zovreli turecké vojská a keď poľskí kozáci na čele so svojim kráľom zostúpili z Kahlenbergu o výsledku bitky bolo rozhodnuté. Turci sa ešte raz pokúsili postaviť na odpor, ale bitku pri Štúrove opäť prehrali. Rozzúrený sultán nechal popraviť Ibrahima pašu ale zmenu to neprinieslo. Leopoldovi vojaci postupne dobyli Ostrihom, Nové Zámky a ďalšie dôležité pevnosti. Krajina bola zachránená, Leopold na vrchole slávy. Svoje víťazstvo využil na ďalšie obmedzenie suverenity uhorskej šľachty. Okrem iného bol zrušený 31. bod Zlatej buly Ondreja II., ktorý povoľoval povstanie šľachty proti panovníkovi. Po krátkej prestávke kvôli vojne o Falcko s Francúzskom sa v roku 1697 opäť rozbehli boje s Turkami. Eugen Savojský porazil ich armádu v bitke pri Zente. Následný mier v Karlovaci priniesol definitívny koniec tureckého panstva v Uhorsku. Zbrane ešte ani neutíchli a už sa rozháral nový konflikt, tentokrát s Francúzskom. Tzv. vojna o španielske dedičstvo vyplnila posledné roky vlády Leopolda I. Zaujatosť Habsburga v západnej Európe sa pokúsilo využiť sedmohradské knieža František Rákoci, ktorý v mene ochrany práv uhorskej šľachty vpadol v roku 1703 do krajiny. Starý, chorľavý Leopold tak nemal pokoj ani na konci svojho života. Stihol ešte zaznamenať víťazstvo svojich vojsk pri Hochstadte v roku 1704 a to bolo všetko.
Leopold I. zomrel v roku 1705.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation