Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Mária Terézia

22. ledna 2009 v 21:46 | Latryna |  Panovníci SR
Mária Terézia 1740 - 1780
Narodená 1717, Rodičia: Karol III. Habsburský, cisár, uhorský a český kráľ a Alžbeta Welfová. Manžel František Štefan Lotrinský, lotrinský vojvoda, toskánsky veľkovojvoda,rímsko-nemecký cisár, uhorský miestodržiteľ. Deti (16): Mária Alžbeta, Mária Anna, Mária Karolína, Jozef, Mária Kristína, Alžbeta, Karol Jozef, Mária Amália, Leopold, Karolína, Jana, Mária Jozefína, Mária Karolína, Ferdinand, Mária Antónia, Maximilián František.
Prvá panovníčka habsburského súštátia v strednej Európe nastupovala na trón za nie celkom vhodných okolností. Po smrti otca Karola III. v roku 1740 mala síce v rukách Pragmatickú sankciu s podpismi takmer všetkých hláv európskych štátov, no ihneď po nástupe na trón sa presvedčila, čo znamenajú prázdne sľuby korunovaných hláv v porovnaní s plnou štátnou pokladňou a dobre vycvičeným vojskom, ktoré jej chýbali. Mladá, neskúsená panovníčka sa od prvých dní svojej vlády musela potýkať s nárokmi svojich susedov. Pruský kráľ Fridrich Veľký okamžite vzniesol nároky na Sliezsko a keď ich vo Viedni odmietli, v roku 1741 zaútočil. Jeho príklad nasledovali Francúzi, ktorí spolu s Bavormi a podporou Saska obsadili Čechy a bavorské knieža Karola Albrechta vyhlásili za českého kráľa a v roku 1742 zvolili aj za cisára. Vojny o rakúske dedičstvo trvali až do roku 1748. Mária Terézia sa musela spoliehať len na vlastné sily. Skúsenosti a porážky, ktoré utrpela ju presvedčili o potrebe reforiem celej krajiny. Keď nakoniec s pomocou Anglicka , Nizozemska, no hlavne uhorskej šľachty, ktorej podporu si získala svojimi vystúpeniami v uhorskom sneme, sa vysporiadala so svojimi nepriateľmi, mohla sa naplno venovať prestavbe celej monarchie. Najskôr sa zbavila prestarnutých a neschopných radcov, ktorí sa priživovali na cisárskom dvore od čias jej otca a nahradila ich mladými, vzdelanými mužmi podľa vlastného výberu. Z jej reforiem medzi najdôležitejšie patrili urbárska regulácia, ktorá mala usporiadať pomery v oblasti pracovných povinností a majetkovej držby na vidieku, reforma zdravotníctva, vďaka ktorej sa aj v habsburskej monarchii začalo s komplexnou lekárskou starostlivosťou. V oblasti školstva sa Mária Terézia pokúsila zaviesť povinnú školskú dochádzku. Jej dokument Ratio educationis zaviedol nové pomery s cieľom zabezpečenia gramotnosti všetkých vrstiev spoločnosti. Mladá panovníčka zreformovala aj súdnictvo, ktoré priblížila k modernému európskemu chápaniu. Najlepším príkladom reforiem v tejto oblasti je zákaz upaľovania bosoriek a používania telesných trestov. S cieľom zlepšiť postavenie roľníkov podporovala pestovanie nových plodín, ako boli zemiaky, krmoviny a i. Jej manžel František Štefan, ktorý nevynikol ako vojvodca ani ako diplomat a politik, sa venoval zakladaniu manufaktúr a finančnému podnikaniu, v čom dosiahol veľké úspechy. Plných 15 rokov vládla Mária Terézia spolu so svojím synom Jozefom II. ako spoluvládcom. K takémuto kroku pristúpila Mária Terézia preto, aby sa mladý následník trónu postupne oboznamoval s každodennými povinnosťami vládcu habsburskej monarchie. I keď väčšinu času vládli bez väčších sporov, ku koncu života cisárovnej sa objavili prvé názorové rozdiely. Mladý osvietenský panovník nezdieľal niektoré konzervatívne názory svojej matky. K vážnemu sporu medzi nimi však nedošlo.
Mária Terézia zomrela 29. 11. 1780.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation