Aktuálne:


Maximilián

22. ledna 2009 v 21:34 | Latryna |  Panovníci SR
Maximilián 1564 - 1576
Narodený 1527, rodičia: Ferdinand I. Habsburský a Anna Jagelovská, dcéra Vladislava II. Jagelovského, uhorského a českého kráľa. Manželka Mária Habsburská, dcéra cisára Karola V. /prvostupňová sesternica/ Deti: Anna, Ferdinand, Rudolf, Ernest, Alžbeta, Mária, Matej, Maximilián, Albrecht, Václav, Fridrich, Mária, Karol, Margita, Eleonóra.
Za uhorského kráľa bol korunovaný ešte počas života svojho otca. Jeho korunovácia bola prvou, ktorá sa odohrala v novom hlavnom meste krajiny - Bratislave. Konala sa 8. septembra 1563 i napriek tomu, že kvôli opatrnosti uhorskej šľachty ešte nebol Maximilián za kráľa zvolený snemom /sporným bodom bolo vymenovanie nového palatína - nástupcu nebohého Tomáša Nádašdyho/. To nebránilo Mikulášovi Oláhovi, aby ho v Dóme sv. Martina korunoval rovnako ako na druhý deň i jeho manželku Máriu. Vďaka svojim vychovávateľom sa od mladosti stal nadšeným prívržencom humanistických ideí a mecenášom renesančného umenia. Zároveň v oblasti náboženskej existuje i názor, že mohol byť skrytým protestantom., čo však nie je dokázané. Isté je, že v krajinách, kde vládol, viedol veľmi zmierlivú náboženskú politiku, ktorej cieľom mohlo byť splynutie katolicizmu s luteránstvom. Ako jeho otec, aj on sa musel potýkať s tureckým nebezpečenstvom. Do obdobia jeho vlády spadá veľká turecká výprava /100 000 vojakov/ do Uhorska. Jej najslávnejšou časťou boli udalosti pod hradom Sihoť /Sziget/. Jeho obranu pred mnohonásobnou tureckou presilou hrdinsky viedol Mikuláš Zrínsky. Po smrti sultána Sulejmana priamo pod hradom sa výprava skončila. Následne boli habsburskými vojskami obsadené Rimavská Sobota, Krásna Hôrka, Plešivec a Mukačevo. Jej oficiálnym ukončením bolo uzatvorenie mieru v Edirne /1568/. Podľa neho mal Maximilián ročne platiť Turkom 30 000 dukátov. I keď bola podpísaná mierová zmluva, regulárna vojna sa zmenila na nikdy nekončiace drobné potýčky medzi posádkami pohraničných pevností na oboch stranách často organizovaných pre zábavu a krátenie dlhej chvíle vojenských posádok, ktoré sa nezriedka končili i dočasným obsadením nových dedín, mestečiek, či hradov. Vojna s Turkami si vyžadovala opatrenia na zvýšenie efektivity hospodárstva krajiny. S týmto cieľom vydal Maximilián Nový banský poriadok, zriadil úrad hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici, nový lesný poriadok i ďalšie hospodársko - správne úpravy. Počas svojho života sa pokúsil získať najskôr pre syna Ernesta a neskôr pre seba poľskú korunu, avšak neuspel. Aby zabezpečil bezproblémový nástup syna Rudolfa na trón, nechal ho korunovať ešte počas svojho života. Maximilián Habsburský zomrel počas konania ríšskeho snemu v Rezne 12. októbra 1576.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation