Aktuálne:


Matúš Čák

22. ledna 2009 v 21:13 | Latryna |  Panovníci SR
Medzivládie 1301 - 1308
Po vymretí Árpádovcov sa uvoľnil uhorský trón. Za uhorského kráľa boli korunovaní Karol I.Róbert,ale zároveň aj Pěmyslovec Václav - ako Ladislav V., ktorý korunu prepustil Ottovi III . Na Slovensku však vtedy vládol Matúš Čák.

Matúš Čák bol veľmož maďarského pôvodu, podstatnú časť svojho života však prežil na Slovensku a so svojimi poddanými komunikoval po slovensky. Obdobie feudálnej anarchie využíval na presadzovanie svojich majetkových a mocenských záujmov. Legenda vytvorená o ňom tradíciou, štúrovskou romantickou literatúrou a historiografiou, ktoré v ňom videli nekorunovaného "slovenského kráľa" usilujúceho sa vytvoriť samostatné slovenské kniežatstvo, zohrala kladnú úlohu pri národnouvedomovacom procese Slovákov. Už okolo r. 1300 vlastnil veľké množstvo majetkov, najmä na západnom Slovensku, ktoré stále rozširoval, neraz nie celkom legálnym spôsobom. Na vrchole svojej moci (1311-12) sčasti alebo úplne ovládal 14 stolíc a asi 50 hradov a panstiev ("Matúšova zem"). Na Trenčianskom hrade si vydržiaval vlastný dvor, jeho hodnostári mali také isté tituly ako na kráľovskom dvore. Proti kráľovi sa po prvý raz otvorene postavil r. 1297. Po vymretí rodu Arpádovcov podporoval zvolenie českého kráľoviča Václava na uhorský trón, za čo dostal od neho všetky kráľovské majetky v župách Trenčín, Nitra a Komárno. Potom podporoval Ota Bavorského, napokon po sprostredkovaní kardinála Gentilisa sa stal prívržencom Karola Róberta, ktorý ho vymenoval za taverníka a neskôr za jedného z troch palatínov. Definitívny rozpad jeho dŕžavy nastal až po jeho smrti, v roku 1321.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation