Aktuálne:


Peter

22. ledna 2009 v 20:41 | Latryna |  Panovníci SR
Peter 1038 - 1046
Narodený: 1011, rodičia: Peter Orseolo, benátsky dóža a dcéra Gejzu, maďarského veľkokniežaťa. Manželky: Judita, dcéra reznianskeho kniežaťa Ruprechta, Judite Schweifurtská, dcéra Henricha, severobavorského kniežaťa.
Na trón ho určil Štefan I. hneď po smrti svojho syna Imricha. Obišiel tým oprávnené nároky členov arpádovského rodu, z čoho neskôr vzniklo veľa sporov a vojen. Nevôľu domácej šľachty vyvolal hneď na začiatku svojej vlády. Do vysokých úradov dosadzoval výlučne cudzincov, na vlastných veľmožov nebral ohľad. Všetkého vplyvu zbavil aj kráľovnú - vdovu Gizelu, dokonca zabral i jej majetky. Tým si popudil aj Bavorov, s ktorými sa zaplietol do vojnového konfliktu. Veľké nebezpečenstvo pre neho predstavoval i Samuel Aba, švagor Štefana I., ktorý ho dokonca porazil a vyhnal z krajiny. Peter hľadal pomoc u svojho bývalého nepriateľa Henricha III. Spoločne vpadli do Uhorska, ale Aba Samuel sa s Henrichom dokázal dohodnúť, na čo ho ten uznal za uhorského kráľa. Zakrátko však obaja vystupujú opäť ako nepriatelia. Peter Orseolo sa opäť zmieril s Henrichom a spoločnými silami, no i s pomocou niektorých uhorských šľachticov nespokojných s vládou Abu Samuela, porazili Petrovho protivníka v bitke pri Menfo v roku 1044. Peter bol opäť korunovaný za uhorského kráľa, Aba Samuel po dolapení popravený. Ďalšie roky vlády Petra Orseola boli vyplnené neustálymi povstaniami šľachty, často krát v dorozumení so synmi oslepeného Vazula, ktorí žili na poľskom, resp. ruskom kráľovskom dvore. V roku 1046 sa dokonca v Uhorsku objavili bratia Ondrej a Levente a s ruskou pomocou dokázali Petra poraziť. Peter bol následne oslepený. O jeho ďalšom osude niet žiadnych hodnoverných dokladov.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation