Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Rudolf Schuster

22. ledna 2009 v 22:11 | Latryna |  Panovníci SR
Rudolf Schuster 1999 - 2004
Narodil sa 4. januára 1934 v Košiciach. Vzdelanie získaval v Košiciach, kde vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú, v rokoch 1954-1959 pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde študoval odbor inžinierske staviteľstvo. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní vedeckou ašpirantúrou z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kde získal v roku 1984 titul CSc.. Od roku 1960 pracoval ako projektant v Krajskom poľnohospodárskom projektovom ústave v Bratislave, v rokoch 1960-1962 bol asistentom v Slovenskej akadémii vied, v rokoch 1962-1970 pracoval vo Východoslovenských železiarniach v Košiciach ako referent, v rokoch 1971-1974 bol vedúcim sekretariátu a technickým asistentom podnikového riaditeľa vo Východoslovenských železiarniach. V rokoch 1974-1979 pracoval na národnom výbore mesta Košice ako podpredseda pre služby, v rokoch 1979-1983 ako prvý podpredseda pre ekonomiku a v rokoch 1983-1986 sa stal prvý raz primátorom mesta Košice. V rokoch 1986-1989 bol predsedom Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, od 30. novembra 1989 do 30. júna 1990 bol predsedom Slovenskej národnej rady, v rokoch 1990-1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR v Kanade a v rokoch 1993-1994 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave. V rokoch 1994-1999 pôsobil po druhý raz vo funkcii primátora mesta Košice, v rokoch 1998-1999 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (od októbra 1998), pôsobil tiež ako člen Výboru pre kultúru a médiá (6. november 1998-16. marec 1999), člen Výboru pre ľudské práva a národnosti (od 16. marca 1999 do 29. mája 1999) a člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. V priamych voľbách v dňoch 15. a 29. mája 1999 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky, inaugurácia prebehla 15. júna 1999 a zvolený bol na päťročné funkčné obdobie v rokoch 1999-2004.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation