Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Vznik SR 1993

22. ledna 2009 v 22:08 | Latryna |  Dejiny
Vznik Slovenskej republiky 1993

Slovensko svoju historickú cestu za samostatnosť dovŕšilo rozdelením Československej republiky po páde komunistického režimu. Štátne útvary našich predkov sa na území dnešnej republiky postupne formovali od príchodu Slovanov, cez vznik Samovej ríše, Veľkej Moravy, Uhorska, Rakúsko-Uhorska, Československa, Slovenskej republiky, opäť Česko-Slovenska až po samostatnú Slovenskú republiku.
Slovenská otázka bola v našich dejinách často skloňovanou a zo strany ,,tých druhých" nie príliš akceptovanou. Či už v časoch Uhorska, Rakúsko-Uhorska alebo jednej z Česko-Slovenských republík. Stále sme boli až tým druhým (ak nie ďalším v poradí) národom. I keď sme sa snažili o napravenie krívd a zrovnoprávnenie, nikdy tomu tak skutočne nebolo. Podobná situácia nastala aj po roku 1989, kedy bolo potrebné riešiť štátoprávne postavenie Slovenska v spoločnej republike. Česko-Slovenská federatívna republika zahájila demokratizačný proces spoločne, avšak v jeho budovaní od roku 1993 pokračujú oba štáty samostatne. Dôvodom rozdelenia spoločného štátu nebola vôľa občanov, keďže v tom čase bola väčšina za zachovanie spoločného štátu, ale nevôľa politikov. Politické elity oboch federálnych republík nevedeli nájsť spoločnú reč, čo sa týkalo ,,slovenskej otázky", a teda postavenia Slovenska v novo konštituovanej spoločnej republike.
Kým česká strana bola za zachovanie pôvodného stavu, slovenská strana žiadala posilnenie svojho postavenia - zrovnoprávnenie. Čo sa týkalo štátnych symbolov, zhoda nastala. Avšak už pri samotnom názve spoločnej republiky sa vedeli dohodnúť iba na vypustení slova ,,socialistická", ale pomlčkový konflikt pokračoval. Obom stranám začínalo byť jasné, že cesta k zhode nevedie. Po voľbách v roku 1992 sa premiérom Slovenska stal Vladimír Mečiar (HZDS) a premiérom Česka Václav Klaus (ODS). Obaja boli (a sú) ctižiadostiví a neústupní. Česká pravica chápala rozdelenie federatívnej republiky ako zbavenie sa obrovského balvanu, ktorý Slovensko a jeho hospodárstvo pre spoločnú republiku znamenalo. ,,Základným kameňom" rozdelenia republiky bola Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska, ktorú 17. júla 1992 schválila Slovenská národná rada. Bolo potrebné pripraviť základný zákon samostatného štátu, kedy o necelé 3 mesiace bol i tento SNR prijatý, konkrétne 1. septembra 1992 a slávnostne podpísaný na Bratislavskom hrade. Dňa 29. októbra 1992 Mečiar s Klausom dohodli vzájomné vzťahy po rozdelení, ako i delimitáciu spoločného majetku. Dňa 31. decembra 1992 o 24:00 sa skončila dlhá vzájomná cesta Čechov a Slovákov a oba národy začali dejinami kráčať samostatne. Pokojné rozdelenie federatívnej republiky bolo vhodným predpokladom, že Slovenská republika si získa medzinárodný kredit. Okamžite bola uznaná susedmi i vplyvnými štátmi, a od 19. januára 1993 sa stala členom Organizácie spojených národov.
1.01.1993 je teda ,,dňom znovuzrodenia" samostatnej Slovenskej republiky.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation