Aktuálne:


Bratislavské mosty

25. února 2009 v 20:28 | Latryna |  Bratislava
Prvý most cez Dunaj nesie názov Starý most a postavený bol v roku 1891
Terajší Starý most sa voľakedy volal Most cisára Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády. Na sklonku 19.stor. bola už Bratislava dôležitým priemyselným centrom Uhorska, ale chýbalo jej pevné spojenie s pravým brehom Dunaja. O postavení prvého mosta sa rozhodlo na krajinskom sneme v roku 1889 zásluhou ministra Barossa. Podľa projektu francúzskeho inžiniera F. Cathry-Saléza postavili most od 12.8.1889 do 22.12.1890. Slávnostne ho otvoril cisár František Jozef 30.12.1890, podľa ktorého dostal aj meno. Oceľový most mal 7 polí, z ktorý stredné bolo najväčšie 92m. K nemu sa symetricky pripájali z každej strany dve polia po 72m a jedno pole 32m dlhé. Celková dĺžka mosta bola 458,45m. Na bratislavskej strane postavili murované colnice. V roku 1890 na spoločných pilieroch postavili železničný most. Celkové náklady na stavbu cestného a železničného mosta predstavovali 1 780 000 forintov.
Dňa 2.4.1945 pri prechode frontu, ustupujúce nemecké vojská vyhodili do vzduchu most, už s názvom generála Štefánika. Oceľová konštrukcia 4 polí v dĺžke 320m spadla do vody a zatarasila koryto. Stredné piliere pri ľavom brehu mali neporušené základy, no stredný pilier pravého brehu bol výbuchom zničený čiastočne aj v základe. Pri rekonštrukcii bolo rozhodnuté, že spoločné piliere pre cestný a železničný most budú obnovené pre obidva druhy dopravy naraz, ale nosná konštrukcia bude v pravej fáze postavená len pre cestnú premávku. Červená armáda začala s rekonštrukciou 6.8.1945, "provizórny" cestný most bol dokončený 24.1.1946. Most dostal názov Most Červenej armády.
Nový železničný most mal dĺžku 458m. Zvláštnosťou mosta je, že s hlavnými nosníkmi spolupôsobia čiastočne i pozdĺžniky mostovky. Konštrukcia cez celkom priaznivý vzhľad je ťažkopádna, hlavne pre veľkú spotrebu ocele. Most dodávaný Vítkovickými železiarňami Klementa Gottwalda bol dokončený roku 1950. Pri kontrolách v roku 1999 za zistilo, že hrdza odožrala 1cm až 1,5 cm materiálu. Pravobrežné a ľavobrežné dielce sa ošetrovali z pevných lešení, ale poliam nad vodou sa už taká pozornosť nevenovala. Výpočty dokázali, že most vydrží do postavenia mostu Apollo.

Druhý most nesie názov Nový most, postavený bol v rokoch 1967-1972
Nový most, ktorý sa iným názvom volá aj Most Slovenského národného povstania, bol postavený v rokoch 1967-1972 cez Dunaj v Bratislave, je vo svetovom rebríčku zavesených mostov na siedmom mieste. Autori projektu J.Lacko a A.Tesár ho riešili ako zavesený oceľový most na jednom pylóne. Pylón je navrhnutý ako šikmý oceľový rám tvaru A sklonený na petržalskú stranu: vo vrchole pylónu vo výške 80m je kaviareň Bystrica pre 127 hostí spojená so samotným mostom šikmým rýchlo výťahom pre 10 osôb v jednom ramene pylónu núdzovým schodiskom so 430 schodmi v druhom ramene.

Tretí nesie názov Prístavný most, postavený bol v roku 1985
Hlavný mostný objekt celkovej dĺžky 460,8m má štyri polia s rozpätiami 102,4+64,0+89,6=460,8m preklenuje rieku Dunaj a vjazd do zimného prístavu. Jeho hmotnosť je 12016,0t. Hlavný mostový objekt tvorí dvojpodlažný, spojitý, priehradový oceľový trám s tromi hlavnými nosníkmi vysokými 14m, osovej vzdialenosti 6,5m. V hornej úrovni vedie štvorprúdová diaľnica šírky 26,5m a revízne lávky 2 x 1,3m, na dolnej dvojkoľajná, elektrifikovaná železničná trať so šírkou 6,5m dimenzovaná na rýchlosť 80km/h, lávky peších a cyklistov a inžinierske siete. Jeho spodná stavba tvorí päť masívnych pilierov s výškou od 12 do 22m, so šesťuholníkovým pôdorysom, smerom nahor sa konícky rozširujúcim. Štyri piliere sú založené plošne s ochrannou podzemnou železobetónovou stenou, piaty pilier je založený na vŕtaných veľkopriemerových pilótach. Najnáročnejšie bolo založenie druhého piliera priamo v koryte Dunaja na umelom ostrove.
Prvé a tretie pole sa montovali na lešení, zvyšná časť letmo pomocou kolesových žeriavov upravených priamo pre tento prípad. Krajné tvoria spoločnú spodnú stavbu pre hlavný mostný objekt, ako aj pre priľahlé estakády.

Štvrtý je most Lafranconi, postavený bol v rokoch 1985-1992
Mostný objekt cez rieku Dunaj je súčasťou diaľničného obchvatu mesta Bratislava a tvorí ho spojitá monolitická konštrukcia z predpätého betónu budovaná technológiou letmej betonáže. Má 7 polí, pričom dve najdlhšie nad riekou majú po 173 a ostatných 5 po 83 m. Hlavný nosný pilier je osadený priamo v koryte
Dunaja, bol budovaný na umelom ostrove, jeho driek je monolitický betónový a po úroveň storočnej vody je chránený andezitovým obkladom. Výška nosnej konštrukcie je konštantná 4,7 m, okrem dvoch 100 m dlhých častí pri hlavnom pilieri v rieke, ku ktorému sa plynule zväčšuje až po 11 m.
Súčasťou stavby sú aj estakády na oboch predmostiach, ktoré spolu s mostným objektom dosahujú celkovú dĺžku 1134 m. Dĺžka mosta v osi je 766m. Výška nosnej konštrukcie mosta je 4,7m-11m

Piaty je most Apollo a postavený bol v rokoch 2003-2005
Tento most, ktorý mal pôvodne stáť 3,6 miliardy korún, si nakoniec vyžiadal 4,3-miliardové náklady. Stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu, z úveru Európskej investičnej banky a z mestských peňazí. Most je najnovší - oblúkový, teda tvorený oblúkom, na ktorý sú pripevnené približne rovnobežné závesné oceľové laná, ktoré držia mostovku. Jeho rozpätie je 231 metrov, celková dĺžka premostenia vrátane estakád 835 metrov a dĺžka hlavného mostného poľa 517 metrov. Výška oblúka mosta je 36 metrov a most má 20 pilierov. Hmotnosť mostného poľa je 5 240 ton. Most Apollo bol nominovaný odborníkmi Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo spolu s ďalšími štyrmi najlepšími stavbami sveta na prestížnu cenu Opal Awards 2006, pričom to bola jediná európska stavba, ktorá bola toho roku nominovaná.
(zdroj:referaty.sk,wikipedia.sk)

 

6 lidí ohodnotilo tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation