Aktuálne:Studňa, studnička

30. dubna 2009 v 10:27 | Latryna |  Stavby

Voda bola vždy rozhodujúcim momentom pri osídľovaní krajiny.
V dnešnej dobe zdražovania vodného a stočného sa stávajú znova hitom studne.


Voda sa dostáva do zeme z dažďov a hromadí sa na vrstvách nepriepustných hornín. Po šikmých vrstvách nepriepustných hornín steká, čím vznikajú podzemné prúdy vody a podzemné jazerá. V stredoveku sa mnohé studne kopali viacmenej nepodložene, napríklad na hradoch kopali aj za cenu veľkých nákladov studňu tak hlboko, pokiaľ na vodu nenarazili. Po nájdení vody potom kopali ešte nejakú chvíľu, aby studňa bola dosť hlboká (bolo to kvôli väščšej zásobe vody, naviac sa počítalo s priebežným zanášaním studne). Pokiaľ sa ale stalo, že v studni bol takzvaný "zradný piesok", mohla sa pre jeho prekopanie všetka voda stratiť. V takom prípade bol zradný piesok nepriepustnou vrstvou, pod ktorou už boli vrstvy priepustné.
Nevhodne projektovaná studňa môže vyvolať hydraulickú haváriu, teda prípad, kedy dôjde k vypusteniu vrchnej podzemnej vody do puklín s hlbšou hladinou podzemnej vody, alebo kedy dôjde prevŕtaním artézskeho stropu k poklesu tlaku artézskej vody. Niekedy to má za následok okamžitý pokles hladiny vody v studniach. Častejšie je priebeh hydraulickej havárie nenápadný a končí niekedy aj úplným vyschnutím studní "z neznámych príčin". Hydraulickú haváriu spôsobí väčšinou prehlbovanie klasickej studne, alebo neutesnený vrt. Môžu ju spôsobiť aj vrty pre tepelné čerpadlá. Havárii sa dá predísť použitím správnej technológie a správnou konšturkciou vrtu. To často obmedzuje výber vrtnej firmy len na tie, ktoré disponujú potrebnou technológiou a vylučuje najlacnejšie ponuky na provizórne "studne 140 mm", pretože lomárske vŕtačky, používané k ich vyhĺbeniu, neodkážu utesniť priestor medzi vloženou trubkou a stenou vrtu. Či sa dajú použiť, môže posúdiť len hydrogeológ, rozhodne nie majiteľ lomárskej vŕtačky, alebo jeho prútikár.
Vybudovaním domácich vodární a kúpeľní a vybavením domácností automatickými pračkami a umývačkami riadu vzrástla na dedinách spotreba vody zruba päťnásobne oproti dobe, kedy sa musela voda nosiť z pumpy. Pretože väčšina domových studní pochádza ešte zo starých čias, dochádza okolo dedín k plošnému poklesu hladiny podzemnej vody až na úroveň, v ktorej výdatnosť studní klesne natoľko, že sa prítok z povodia do spoločne využívanej časti zvodu vyrovná s celkovým odberom vody. V takej stiuácii akékoľvek prehĺbenie studne vyvoláva ďalší pozvoľný pokles hladiny podzemnej vody a nutnosť prehlbovať aj ostatné studne. Jedinou pomocou je vybudovanie novej vŕtanej studne konštuovanej tak, aby odoberala len tú časť podzemného odtoku, ktorú už postavené studne nie sú schopné využiť.
(zdroj:exterier.hyperbyvanie.sk/
 

2 lidé ohodnotili tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation