Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Chatam Sofer

2. září 2009 v 9:14 | Latryna |  Bratislava
Židovské mauzóleum v Bratislave

(Chatam Sofer - Hatam Sofer - Moshe Schreiber - Moses Schreiber)

Chatam Sofer (1762 - 1839, resp. podľa židovského kalendára sa narodil 7. tišri 5523 a zomrel 25. tišri 5600) bol významným prešporským rabínom od roku 1806 do roku 1839.

Meno Chatam, ktoré si sám zvolil, je skratkou Chidušet Torah Moše, to jest Mošeho inovácie Tóry priezvisko Sofer znamená pisár (po nemecky Schreiber). Bol významným učiteľom na tunajšej ješive (židovskej škole), ktorá si získala za jeho éry veľmi prestížnu povesť po celom svete. V tejto tradícii pokračovali aj jeho potomkovia, ktorí boli taktiež až do obdobia holokaustu prešporskými rabínmi. Po svojej smrti bol pochovaný na starom ortodoxnom cintoríne pri Dunaji, ktorý tu bol od 17. storočia.
Významne do dejín cintorína zasiahla výstavba tunela pod hradným vrchom v roku 1942. Väčšina hrobov bola prenesená na cintorín na kopec nad dunajským nábrežím pri PKO. Ostal zachovaný len tzv. rabínsky okrsok s hrobmi významných rabínov vrátane hrobu samotného rabína Chatama Sofera.
Cestný tunel vyústil niekoľko metrov nad niekdajším cintorínom, ktorý bol prekrytý - vybudovala sa betónová kobka, ktorá bola zasypaná zemou. Hroby, kde boli náhrobné kamene z pieskovca postupne vlhli, do zachovanej časti zatekala voda a dielo skazy dokončila výstavba električkovej trate na prelome desaťročí 1970/1980. Vibrácie z prechodu električiek začali narúšať pieskovcové kamene a hrozilo ich postupné rozsypanie. Dlhé roky bol vchod do cintorína súčasťou električkovej zástavky "Tunel". Väčšina ľudí čakajúcich na MHD ani netušila, čo sa skrýva v podzemí. Do cintorína, resp. to čo z neho ostalo sa vchádzalo cez akýsi kanálový poklop.
Od roku 1999 za spolupráce viacerých organizácii a potomkov samotného rabína sa začalo s prípravou rekonštrukcie a výstavbou pamätníka tomuto významnému učencovi. Víťazný návrh architekta Martina Kvasnicu sa zrealizoval a otvoril 8. 7. 2002. V zachovaných 23 hroboch a 41 hrobkách tu okrem Chatama Sofera odpočívajú najvýznamnejší prešporskí rabíni. Pri rekonštrukcii, na ktorú prísne dozerali rabíni z Izraela boli električky odklonené, tak aby neviedli ponad židovský cintorín. Tento pamätník nie je múzeom, ale cintorínom a pre Židov veľmi posvätným miestom, ktoré každoročne navštevujú.
Jediná zachovalá synagóga, v ktorej bol rabín Chatam Sofer je vo Svätom Juri, kde krátky čas po odchode z Prešporka pôsobil. Okrem toho sú po ňom pomenované Soferove schody medzi Zámockou a Svoradovou ulicou.
(zdroj:ron-del.net)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation