Aktuálne:


Traja králi

3. ledna 2010 v 20:55 | Latryna |  Sviatky
Boli to vlastne prví pohania, ktorí uverili v Ježiša - označenie "traja králi" ako traja mudrci je opísané v evanjeliu svätého Matúša.

Za svätcov sa začali považovať v časoch Origena (grécky cirkevný učiteľ a teológ). Ľudia ich pokladali za patrónov cestujúcich, ale cirkev namiesto nich za patróna cestujúcich vyhlásila sv. Krištofa. Títo učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženských legendách zobrazovaní ako "traja králi" s menami Gašpar (Caspar), Melichar a Baltazár, hoci evanjeliový záznam tohto príbehu (Mt 2, 1-12) o ich počte, kráľovskej hodnosti a menách, nič nehovorí.
Traja králi majú bohatú ikonografiu, niekedy sú zobrazení ako starí muži, inokedy zas v mladom veku a nakoniec aj v strednom veku. Najčastejší zvyk je maľovať jedného z nich ako černocha.
Existujú aj ich údajné pozostatky, ktoré sú uložené v rakve v Kolínskej katedrále. Táto rakva je dar Fridricha Barbarossu (považovaný za jedného z najväčších panovníkov stredoveku), ktorý tieto pozostatky dostal v roku 1164 z Milána, kam sa v 5. storočí títo mudrci dostali z Carihradu.
Sviatok Troch kráľov - Zjavenie pána, sa slávi 6.januára/ledna. Počas tohto sviatku sa posväcujú domy. Nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-06 (Christus mansionem benedicat - Boh nech žehná tento dom) - podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov. Deň Troch kráľov je posledným dňom obchôdzok vianočno-novoročného obdobia. V tento deň chodili traja chlapci preoblečení za biblických kráľov. Jeden mal ozembuch, ďalší betlehem a palicu. Cez plece si prehodili plachty - haleny a hlavu si prikryli vysokými papierovými čiapkami.
Spievali:
Pásli ovce valasi, valasi,
Pri betlemskom salaši, salaši.
Anjel sa in ukázav, ukázav,
Do Betlema ísť kázav, kázav.
Stante hore a pote, a pote,
Pána Krista najdete, nájdete.
Najdete ho v jasličkách, jasličkách,
Zavinutô v plienočkách, v plienočkách.
Mária ho kolembá, kolembá,
A Jozef mu tak spéva, tak spéva.
Na husličkách ju, ju, ju,
A na gajdách du, du, du.
(zdroj:wikipenia,referaty.sk,golianovo.sk-upravené)
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation