Aktuálne:


Trianon

7. června 2010 v 13:08 | Latryna |  Dejiny
Trianonská mierová zmluva (Trianonská zmluva alebo trianonský mier) bola zmluva, ktorá riešila hranice maďarského štátu, ktorý bol jedným z nástupníckych štátov po rozpade Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne.
Trianon-Versailes-palác

Zmluva bola podpísaná 4.06.1920 v paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailes. Hlavnými účastníkmi konferencie boli víťazné mocnosti USA, Británia, Francúzsko, Taliansko a ich spojenci : Kráľovstvo Srbov, Chrovátov a Slovincov (od roku 1929 Juhoslávia), Rumunsko a Česko-Slovensko. Za krajiny, ktoré vojnu prehrali : bývalá Rakúsko-Uhorská monarchia boli zastúpené Maďarskom.
Zmluva bola len deklaratórna; hranice - v tej podobe, ako ich opisovala (až na menšie výnimky), totiž stanovila Najvyššia rada spojencov vo svojom uznesení z 12. 06. 1919. Zmluvou boli potvrdené hranice Maďarska s Rakúskom, Česko-Slovenskom, Rumunskom a Juhosláviou. Maďarsko zároveň definitívne uznalo úplnú nezávislosť Česko-Slovenska, vrátane Podkarpatskej Rusi. Maďarsko sa vzdalo všetkých nárokov na územia mimo určených maďarsko - česko-slovenských hraníc. Komisia zložená zo siedmich členov, piatich zástupcov mocností, jedného zástupcu Česko-Slovenska a jedného zástupcu Maďarska, bola vytvorená, aby vytýčila hranice s Maďarskom. Česko-slovenský štát sa zaviazal, že v Bratislave na pravom brehu rieky Dunaj (na území dnešnej Bratislavskej časti Petržalka) nepostaví žiadne vojenské stavby. Maďarsko bolo tiež zaviazané zaplatiť Česko-Slovensku vojnové reparácie.
mapa
Maďarsko tiež súhlasilo s ochranou národnostných menšín, pričom nemaďarským národnostným menšinám na území Maďarska bolo priznané právo vyjadrovať sa ústne a písomne v rodnom jazyku na súdoch. V oblastiach, kde bolo podstatné zastúpenie menšín, malo byť týmto umožnené základné vzdelanie v rodnom jazyku. V miestach s početným zastúpením mali mať menšiny aj pomerný prístup k verejným fondom štátu, mesta alebo iného celku pre vzdelávacie, náboženské a charitatívne účely.
Ako dôsledok Trianonskej zmluvy v Maďarsku zostalo 7 miliónov obyvateľov z 20,8 milióna obyvateľov Uhorska. 72% územia Uhorska pripadlo spojeneckým krajinám a Maďarsko stratilo prístup k moru, ktoré malo prostredníctvom Chorvátska. Podobne ako Nemecko, ani maďarská armáda nesmela mať viac ako 35 000 vojakov a v Maďarsku nesmela byť povinná vojenská služba. Maďarsko sa vzdalo aj nároku na územia mimo Európy, ktoré patrili bývalej monarchii Rakúsko-Uhorsko.
Za Česko-Slovensko podpísali Trianonskú mierovú zmluvu Edvard Beneš (vtedy minister zahraničných vecí) a Štefan Osuský (mimoriadny a splnomocnený vyslanec v Londýne).
Maďarsko získalo časť stratených území pred druhou svetovou vojnou na základe Mníchovskej dohody (1938), prvej (1938) a druhej viedenskej arbitráže - 1940. Po vojne však muselo prakticky všetky nadobudnuté územia znovu vrátiť na základe Parížskej mierovej zmluvy z roku 1947.
predstava
(zdroj:wikipedia.org)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation