Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Jadro Zeme sa taví!

9. července 2010 v 10:59 | Latryna |  Sila prírody
Geofyzici potvrdili zmeny v zemskom jadre!

Doteraz sa predpokladalo, že jadro Zeme je statické. Veď je to dôležitá časť "dynama", zodpovedná za prítomnosť magnetického poľa planéty. A ak sa udejú nejaké zmeny - katastrofe neunikneme. Každopádne posledné výskumy geofyzikov ukázali, že zemské jadro ustavične mení formu. Pričom v jeho rôznych častiach súčasne prebiehajú dva rôzne procesy: tavenie a kryštalizácia.
Je známe, že jadro Zeme pozostáva z tvrdej drene, ktorú obklopuje mäkší obal. Vedci po analýze všetkých údajov, ohľadom množstva a charaktere zemetrasení na dnešný deň, vypracovali záver, že v ňom neustále prebiehajú zmeny - oznamuje scienceblog.ru. A pre dnešný deň bolo zistené, že pravdepodobne v tej časti, ktorá sa rozprestiera pod Čínou a Ruskom, sa látka jadra pozvoľna taví - a v tej časti, ktorá sa nachádza pod európskou časťou a obidvomi Amerikami, je kryštalizuje.
Okrem toho vedci odhalili ešte jedno ohromujúce správanie jadra našej planéty. Predbieha rotáciu ostatnej časti zemskej gule o 0,25 - 0,5 stupňa/rok. Zistili to americkí vedci P. Richards zo zemského observatória Lamont-Doherty of Columbia University, X. Song z univerzity v Illinois a ich kolegovia.
Richards a Song v roku 1996 prvýkrát urobili predpoklad, že rýchlosť otáčania jadra a vonkajších častí Zeme sú odlišné a teraz tento fakt dokázali. Opierajú sa o analýzu priechodu seizmických vĺn cez vrstvu planéty z 30 zemetrasení, ktoré dodali svoje kmitanie do 58 rôznych seizmických staníc. Takmer 10 rokov študovali bádatelia dobu rozširovania vĺn zemetrasenia cez zemský povrch, analyzujúc tzv. «popevky». Zemetrasenia vznikajú vo vzdialenosti približne pol milióna od seba, ale v rôznom čase.
Vedci zapísali pozorovania z 30 podobných seizmických vĺn po zemetrasení, ku ktorým došlo v južnom Atlantiku a boli zaznamenaná na 58 seizmických staniciach na Aljaške a tiež na Južných Sandwichových ostrovoch. Zemetrasenia sa odohrali s rozdielom niekoľkých rokov a boli približne rovnako silné. Seizmické vlny v každej dvojici zemetrasení začínali rovnako, ale menili sa s presunom k Aljaške. To poukazovalo na to, že sa časom v hlbinách zeme niečo zmenilo.
Výskumníci tvrdia, že rozdiel v obehu jadra a zemskej kôry možno objasniť elektromagnetickou interakciou. Magnetické pole, ktoré sa tvorí vo vonkajšej časti jadra sa rozširuje do vnútornej časti, kde sa vytvára elektrický prúd. Vzájomné pôsobenie magnetického poľa a elektrického prúdu núti jadro rotovať rýchlejšie.
Každopádne profesor Song podotkol, že sa rýchlosť obehu jadra môže značne meniť počas väčších časových intervalov a v iných periódach naopak, môže sa otáčať pomalšie ako celá planéta.
"To, čo my dnes vidíme, je zlomok dlhého procesu vzájomnej súčinnosti medzi magnetickým poľom a vnútorným jadrom," - povedal Song. "Predpokladám, že sa rýchlosť v čase mení."
Vychádzajúc z podobných záverov vedci ďalej plánujú skúmať vlastnosti magnetického poľa planéty.
V apríli tohto roku vedci z Japonskej agentúry vied a technológií oceána a Zeme a tiež Tokijského technologického inštitútu vytvorili v laboratóriu model zemského jadra. Dokonca vytvorili teplotu do 5 tisíc stupňov a tlak zemského jadra na 360 gigapascalov. Fyzikálne podmienky, v ktorých sa zemské jadro nachádza, vymodelovali pomocou tzv. diamantovej kovadliny.
Teraz vedci plánujú dôkladne pozorovať podzemné «peklo» v laboratórnych podmienkach. I tie najmenšie zmeny budú zaznamenávať a o svojich poznatkoch prisľúbili referovať svetu aspoň raz za mesiac.
(zdroj:cez-okno.net)
Manželka policajta nemala rada vtipy svojich kolegov o policajtoch a preto sa vždy hnevala, keď také vtipy hovorili. No jedného dňa, keď prišla do práce, hovorí, že už kedykoľvek a bez obáv môžu vravieť vtipy o policajtoch a vôbec sa nenahnevá. Čo sa stalo? Pýtali sa zvedaví kolegovia. A žena odpovedá: Viete, manžel prišiel domov z práce, otvoril chladničku, vybral z nej sáčkové mlieko, ľavou rukou chytil sáčok celkom hore a pravou, v ktorej mal nožnice, jednoducho celý vrch sáčku odstrihol....!!! (toto sa vraj skutočne stalo!)
 

4 lidé ohodnotili tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation