Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Kunerádsky zámok

18. října 2010 v 8:49 | Latryna |  Pamiatky

Osada Kunerád vznikla v údolí potoka Bystrička medzi jedlinovými lesnými pásmi ako laz obce Kamenná Poruba, prvý raz sa spomína roku 1490 (Hynyarad). Patrila zemianskym rodinám Praznovských a Athalmyovcov.Kunerád zámok


Gróf Ballestrém v rokoch 1914-1916 vo vyššej časti Kuneradskej doliny nad obcou dal vybudovať lovecký zámok v duchu modernej secesie podľa vzoru francúzskej architektúry. Zámok vo svojich počiatkoch mal slúžiť aj ako letovisko vtedajším cisárom Rakúska a Nemecka - Františkovi Jozefovi a Villhemovi II. Uskutočneniu tohoto zámeru zabránila 1. svetová vojna. Zámok slúžil ako príležitostné sídlo grófskej rodiny Ballestrémovcov, ktorí dochádzali dvakrát do roka, a to na jar a jeseň. Bol vybavený komfortne a najmodernejším zariadením. Mal i vlastnú elektráreň na vodný pohon. Naproti zámku je umelý vodopád, ktorý vytvára odpadová voda z turbínového náhonu. Počas 2. svetovej vojny po čiastočnom potlačení povstania nemeckej jednotky 25. septembra 1944 zámok vypálili, pretože bol sídlom partizánskeho štábu. Roku 1959 zámok zrekonštruovali a odvtedy slúžil pre zdravotné účely ako súčasť kúpeľov Rajeckých Teplíc.
Lovecký zámok nachádzajúci sa neďaleko Rajeckých Teplíc, má nárožné veže, vežičky, arkády a terasy. Strecha je plná komínov, vikierov a malých striešok.
V roku 2010 ho však opäť poškodil požiar, ktorý vznikol pri neodbornej a povrchnej oprave strechy jednej z veží. Oheň zničil skoro celú strechu a pri hasení vodou bol zatečený a tak zničený aj interiér...
V súčasnosti je objekt zámku spoločne s okolitým parkom zaradený do Registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok a čaká na rozsiahlu rekonštrukciu.

(zdroj:rajecke-teplice-kunerad-upravené)
Kunerád požiar


 

1 člověk ohodnotil tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation