Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Rajecké Teplice - kúpele

19. října 2010 v 9:46 | Latryna |  Mestá

Mestečko vzniklo niekedy v polovici 14. storočia a bolo kolonizované pravdepodobne z neďalekej Žiliny, rovnako ako i ďalšie osady prekrásnej Rajeckej doliny.
kúpele Rajecké Teplice

Prvé spoľahlivé svedectvo o existencii Rajeckých Teplíc vydáva až listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376.
Celé územie v povodí rieky Rajčanky patrilo hradu Lietava, ktorý je písomne doložený prvý raz roku 1318. Až roku 1496, v dobe Zápoľskovcov, sa ako súčasť lietavského panstva uvádzajú Rajecké Teplice ("possessio Toplycza"). Vtedy tu žilo niekoľko sedliackych rodín zaoberajúcich sa roľníctvom, chovom dobytka a drevorubačstvom, neskôr sa spomína i teplický mlyn a píla. Usadlosť (osadu Teplice) mali vždy v rukách tí feudáli, ktorí vlastnili hrad Lietavu. Po Jánovi Zápoľskom to bol Mikuláš Kostka, neskôr, roku 1558, sa majiteľom lietavského panstva stal Kostkov zať František Thurzo. Thurzovské majetky dosiahli svoj vrchol po roku 1585, keď sa ich správy ujal Františkov syn Juraj. Thurzovci dobre poznali liečivé účinky prameňov v Tepliciach a začali ich využívať a do Rajeckých Teplíc chodieval rád i palatín Juraj Thurzo. Asi roku 1610 tu dal postaviť, resp. upraviť murovaný dom so 7 izbami. V "panskom dome na Tepliciach" bolo postarané o pohodlie členov rodiny, Thurzových priateľov a rôznych hodnostárov, ktorých do Rajeckých Teplíc sám často pozýval aj na úradné rokovania. Návštevníkom kúpeľov slúžil i hostinec, ktorého existencia je doložená už v roku 1542. Šenkovalo sa v ňom víno a pivo, ktoré dodávalo lietavské panstvo. Palatín, ktorý trpel na chronický ischias, sa liečil v kúpeľoch i v máji 1616, v poslednom roku svojho života. Ešte Juraj Thurzo predtým dal pramene upraviť, ako o tom píše roku 1615 v liste manželke. Za panovania Juraja Thurzu sa však upravovalo nielen okolie prameňov, ale vďaka kúpeľom sa postupne menila aj tvár celých Rajeckých Teplíc. Obec i kúpele začali od tých čias písať spoločné dejiny.

Rajecké Teplice začínajú ožívať až koncom 18. storočia, bol postavený nový kúpeľný dom s troma bazénmi (panským, obecným a žobráckym), ako aj murovaná budova, ktorá poskytovala kúpeľným hosťom prevažne uhorskej šľachte, všetko pohodlie vrátane služieb ránhojiča. V kúpeľoch sa zjavujú prví lekári, ktorí publikujú prvé spisy o liečivých účinkoch termálnych prameňov: roku 1793 bol vypracovaný prvý rozbor rajeckoteplických minerálnych vôd. Rozmach kúpeľov pokračoval po októbri 1940, keď sa stali majetkom Robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave. Roku 1959 získali Rajecké Teplice štatút kúpeľného miesta, ktorý okrem iného vymedzil územie kúpeľov a zaručil ochranu liečivých prameňov. Rajecké Teplice boli 8. februára 1989 povýšené na mesto. Táto udalosť i spoločensko-politické zmeny, ktoré priniesol november 1989, významne ovplyvnil ďalší rozvoj kúpeľného mesta. Okolité obce, ktoré pred desiatimi rokmi pričlenili k Rajeckým Tepliciam, sa okrem Poluvsia opäť osamostatnili. Viaceré objekty sa na základe reštitučných zákonov vrátili nazad ich pôvodným majiteľom a nastúpila privatizácia.
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, š. p., boli 1. 2. 1996 transformované na akciovú spoločnosť, ktorej súčasťou sú Prírodné liečebné kúpele Rajecké Teplice a Kúpeľná liečebňa v loveckom zámku Kunerad, ktorý je však po požiari v roku 2010 uzatvorený.

(zdroj:rajecke-teplice.sk-upravené)

kúpele Rajecké Teplice

Momentálne sa tu "rekreuje" môj manžel, takže budem na 2 týždne "slamená vdova"...


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation