Aktuálne:

Prajem krásne adventné obdobie !!
Základy mágie

17. září 2011 v 7:49 | Latryna |  Mágia

K čarovaniu sa používa väčšinou oltár, čaša (pohár), rituálny nôž, kadidlo - kvalitné vonné tyčinky, misky na stôl, voda a svätená voda...

Tiež sú to symboly ktoré zastupujú živly a tiež ďalšie predmety a symboly použité podľa daného cieľa a priania.
Rituál treba vykonávať vtedy, keď pocítite potrebu ho vykonať, nikdy nie vtedy, keď sa na to necítite. Nesmiete byť nikým a ničím vyrušovaní alebo pristihnutí. Mágia, ktorá má za výsledok zisk alebo zväčšenie/prírastku niečoho, sa musí vykonávať vtedy, keď mesiac pribúda na svojom objeme. Naopak, mágia, ktorá má niečo odobrať či zmenšiť, sa vykonáva pri zmenšujúcom sa mesiaci. Ak budete vykonávať kúzlo v rituálnom prostredí, robte to za súmraku, úplnku alebo o polnoci, aby ste dosiahli čo najsilnejší účinok.
Ovládnutie myšlienok. Musíš byť schopný rozhodnúť sa, kedy máš na čo myslieť, musíš vopred
určiť ktoré myšlienky sú dôležité a ktoré sú brak, musíš maťschopnosť upnúť svoje myslenie na jedinú vec a nezabývať sa bludnými myšlienkami. Musíš rozlíšiť hlavné a vedľajšie myšlienky a musíš sa toto naučiť. Takisto musíš pracovať s nastaviteľnou mysľou - teda logikou a senzibilitou.

Kontrola jednania. Musíš sa riadiť princípom karmy, teda zákonom príčiny a následku vo svojom praktickom živote a musíš odstraňovať bežné bezmyšlienkovité konanie.

Vytrvalosť. Nenechaj sa odradiť prekážkami behom cesty duševného pokroku. Pokiaľ chceš urobiť magický sľub, pozorne o ňom popremýšľaj. Plán, vôle prípadná nečinnosť patria medzi jedny z najviac vyčerpávajúcich záležitostí.

Tolerancia. Musíš sa naučiť znášať iných, tolerovať všetky okolnosti ale predovšetkým sám seba.

Viera - nestrannosť. Pokús sa veriť všetkému, čo ťa po ceste stretne, ver sám v seba a v správnosť svojho žitia. Nauč sa pracovať tak, že pokiaľ nedokončíš jednu vec, nezačneš robiť druhú.
Vnútorná rovnováha. Nauč sa udržovať rovnováhu vo všetkom čo robíš. Pokús sa byť pokojný aj v radosti aj v smútku, priprav sa na všetko, čo život prináša, teda aj na dobré aj na zlé.

Láska k vnútornej slobode. Musíš sa zbaviť a odučiť egocentrického pohľadu na život.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation