Aktuálne:


Esperanto

26. února 2017 v 6:05 | Latryna |  Zaujímavosti


... zaniklo alebo nie?


Názov "esperanto" je odvodený od pseudonymu očného lekára Ludwika Lejzera Zamenhofa. Narodil sa 15.12.1859 v meste Bialystok (pôvodne patrilo Rusku, potom Poľsku) kde žilo viacero národností ktoré sa medzi sebou nevedeli dohodnúť, začal uvažovať o takej reči ktorej by rozumeli všetci. Pôvodne myslel na "znovuzrodenie" latinského jazyka, ten bol ale pre bežné dorozumievanie medzi ľuďmi zbytočne zložitý. Dnes sa latinčina používa hlavne v lekárstve a hovoria ňou vo Vatikáne. V školách sa dávno nevyučuje.

Zemenhof teda pracoval na inom vhodnom jazyku a až v roku 1887 zverejnil základy esperanta : slovná zásoba pochádza zo západoeurópskych jazykov, skladba a tvaroslovie zas poukazuje na slovanský vplyv.
Predchádzali tomu ale viaceré neúspechy.
Prvý projekt, nazvaný "Lingwe uniwersala", bol viac-menej hotový už v roku 1878, však pre nepochopenie jeho otca bol rukopis zničený. Taktiež nemohol publikovať ďalší koncept o tejto reči - odmietli ho totiž cisárski cenzori. Po viacerých neúspechoch a naopak, keď ho začali podporovať známe osobnosti vtedajšej doby sa esperanto dostalo do konečnej podoby. Esperanto začali pre svoju činnosť používať rôzne organizácie a hnutia, od roku 1903 začal v esperante vychádzať časopis "Espero Katolika", prvý Svetový kongres esperanta sa konal v roku 1905 a mal veľký ohlas. Potom prišla prvá svetová vojna, druhá ...
Ludwik Lejzer Zamenhof zomrel 14.04.1917 vo Varšave, takže rozmachu tejto svojej reči sa už nedožil.

Začiatkom 20. storočia sa plánovalo založiť "Neutrálny Moresnet" čo mal byť prvý esperantský štát a dokonca na existujúcom umelom Ružovom ostrove (Jadranské more) žil v roku 1968 mikronárod používajúci esperanto ako svoj oficiálny jazyk.
Koncom roku 2014 bolo esperanto zapísané na zoznam Poľského nehmotného kultúrneho dedičstva.
Dnes je najväčším esperantským medzinárodným združením Svetový esperantský zväz so sídlom v Rotterdame.


Bohužiaľ, ani jeden štát neprijal esperanto ako svoj úradný jazyk ale predsa len : oficiálne ho stále používa až niekoľko medzinárodných organizácií, esperantisti sa stretávajú na rôznych podujatiach, v esperante vyšlo množstvo rôznych publikácií, dokonca Slovenská hudobná skupina "Team" vydala svoj prvý album aj vo verzii esperanta a v esperante vychádza mnoho nám známych kníh:
Napriek všetkým predchádzajúcim ťažostiam esperanto ako jazyk nezaniklo tak ako si mnohí myslia. Jeho úplná slovná zásoba obsahuje približne 350tisíc slov, väčšina z nich je veľmi ľahko odvoditeľná na základe znalosti koreňa. Kto má záujem, môže sa esperanto hravo naučiť napríklad cez internet a dokonca už aj náš známy Google prekladač ponúka preklady. Pravidelne sa organizujú aj letné školy kde sa esperanto môžete naučiť, či na Slovensku alebo v Čechách. Môžete si kúpiť tiež slovník, pomocou ktorého sa dá učiť tiež.


Mi kredas ke via artikolo prenis! : verím že vás článok zaujal!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation