Aktuálne:Definície

14. listopadu 2017 v 5:24 | Latryna |  Zaujímavosti


... alebo čo to znamená


Dosť často sa stretávam s tým, že ľudia si pletú "dojmy s pojami". Tí čo tomu nerozumia sa potom často riadne pletú a šíria tak okolo seba nezmysly. Bohužiaľ, je tomu tak aj v politike ... Preto som sa rozhodla uviesť niektoré pojmy na pravú mieru. Takže:

Antifašizmus je hnutie a politický smer "bojujúci" proti každej forme fašizmu, nacizmu i neonacizmu. Viacerí si však pojem "antifašizmus" pletú s neofašizmom alebo s neonacizmom. Antifašizmus je ideológia, ktorej cieľom je potláčať rasovú nenávisť, antisemitizmus, nacionalizmus i sexizmus. Pod pojmom "sexizmus" označujeme diskrimináciu v rôznej podobe, čo sa dá prirovnať aj k rasizmu - napríklad preferovanie výlučne mužskej práce pred ženskou, neuznávanie homosexuality alebo tých čo chcú žiť v homosexuálnom partnerstve.

Extrémizmus
Pod týmto výrazom sa myslí neštandardné správanie alebo také ideológie ktoré sa významne odlišujú od všeobecných zaužívaných stanov. Extrémizmus však nemusí znamenať kriminálne konanie. Často sa mu ale pripisuje popieranie alebo porušovanie etických, právnych alebo iných spoločenských štandardov. Extrémizmus býva spájaný aj s rasovou, národnostnou alebo i náboženskou neznášanlivosťou.
Podľa Trestného zákona zahŕňa korupcia trestné činy prijímania úplatku, podplácania a trestné činy nepriamej korupcie, ktorých skutkové podstaty sú pomerne široko koncipované a umožňujú postih korupcie vo verejnej aj v súkromnej sfére.
Čo je však myslené pod pojmom "spoločenský štandard"? Skorumpované zdravotníctvo a súdnictvo, kariérizmus, tunelovanie, rodinkárstvo v politike? Ak je toto spoločenským štandardom, tak som potom silná extrémistka...

Fašizmus je vlastne forma radikálneho nacionalizmu, známa aj z medzivojnového obdobia v Taliansku (jej radikálny predstaviteľ Benito Musolini bol za jej hlásanie popravený). Išlo mu hlavne o dosiahnutie utopického národného znovuzrodenia, dekadenciu a o rozklad pretrvávajúcej spoločnosti aj pod hrozbou smrti tým čo ju odmietali.

Neofašizmus je snaha (ideológia a hnutie) o znovuobnovenie fašizmu a jeho diktatúry násilnou metódou, čo sa začalo rozvíjať hneď po ukončení 2. svetovej vojny. V súčasnej dobe sa prejavuje najmä organizovanými demonštráciami ale aj rôznymi výtržnosťami a fyzickým napádaním občanov očividne nepatriacich medzi "bielu rasu". Medzi najsilnejšie neofašistické strany patrí "Talianske sociálne hnutie", "Nacionálny front" vo Francúzsku a v Nemecku je to "Nacionálno demokratická" strana.

Neonacizmus je politická ideológia, vznikla po 2. svetovej vojne a je vlastne nástupcom nacizmu. Okrem iného tu ide aj o nadradenosť tzv. bielej rasy, čo znamená že podľa tejto ideológie sú černoši, aziati, židia, liberáli, komunisti ale aj Cigáni považovaní za menejcenných a nepotrebných pre spoločnosť "bielej čistokrvnej rasy".

Nacizmus, národný socializmus, či dokonca hitlerizmus.
Ide o totalitnú ideológiu, ktorá bola uplatňovaná hlavne v rokoch 1933 až 1945 v Nemecku : "Tretia ríša" vedená Adolfom Hitlerom. Táto krajne pravicová ideológia kombinuje fašizmus s rasizmom, dnes je protizákonná a jej prívrženci sú trestaní.

Nacionalizmus (alebo aj vlastenectvo) je teória a politický smer ktorý presadzuje právo spojiť sa a vytvoriť suverénny národný štát ale výlučne s príslušníkmi iba jedného - vlastného národa. Takže menšiny žijúce v štáte by mali krajinu opustiť. Nacionalizmus je aj ideológia povyšujúca vlastný národ nad ostatné a je založená na presvedčení o jeho výnimočnosti. Národ má proti cudzej nadvláde bojovať a sledovať výlučne vlastné národné záujmy.

Snáď som to všetko vysvetlila správne ...
 

2 lidé ohodnotili tento článek.


Linka
Čo sa udialo v minulosti, je základ budúcnosti.
Ako žiješ dnes, taká bude Tvoja minulosť
a teda aj budúcnosť...


čakám!ĎAKUJEM ZA NÁVŠTEVU A ČAKÁM ŽE PRÍDETE ZAS!

motýlik


Latrynask.blog.cz website reputation